Turisme 2 (2016-2022)

Opfølgende turismeprojekt
Med udgangspunkt i Turisme 1-projektet fortsatte BLDR i foråret 2016 med at diskutere udvikling af turisme i landdistrikterne. BLDRs turismeudvalg fremlagde i august dette grundlag, som blev antaget af BLDR. Landdistrikterne blev opfordret til at fremhæve det unikke i deres lokalområde. På kort sigt (pkt. 1f) så vi ikke noget behov for at udvikle en fælles identitet for alle 8 landdistrikter. BLDR understøttede dermed Billund Kommunes nye slogan FAMILIENS BEDSTE VALG som en naturlig forlængelse af kommuneprofilen BØRNENES HOVEDSTAD.
Set i bakspejlet er dette grundlag imidlertid utilstrækkeligt. Ved siden af det lokalt unikke har landdistrikterne behov for beskrivelse af et fælles grundlag.

Kommunale ildsjæleværksteder 2016
I 2016 tog Billund Kommune initiativ til såkaldte ildsjæleværksteder, hvilket skete efter aftale med BLDR. Et par værksteder gennemførtes. Bedst og mest velbesøgt var arrangementet den 06-12-2016. Dokumenter fra dette arrangement: 1) Oplæg fra LandLab. 2) Oplæg fra erhvervschefen. 3) Opsamling. 4) Lær af andre. Med stor entusiasme blev der indbudt et opfølgende værksted i 2017. Antallet af tilmeldte var imidlertid for lille, så arrangementet blev aflyst. BLDR konstaterede derfor, at opgaven måtte gribes an på en anden måde og med en anden overskrift.
Hvad er ildsjæle egentlig? — Vi indså, at begrebet ildsjæl mestendels betyder, at visse borgeres aktivitet i lokalsamfundet fremhæves mere end andre, blot fordi de yder en indsats. Vi er imidlertid bedre tilpas med at tale om aktive borgere som medlemmer af civilsamfundet, hvor vi benytter os af vore demokratiske rettigheder til at påvirke samfundets udvikling i en mere velfungerende retning. En del borgere er erhvervsdrivende eller ønsker at skabe en forretning inden for turisme, medens andre borgere vil skabe rammer, der tiltrækker såvel turister som tilflyttere og samtidig er til nytte for de fastboende.

Civilt initiativ 2017-2021
I årene 2017-2019 søgte BLDR nye indfaldsvinkler til fremme af turisme i landdistrikterne. Resultaterne kan ses i dette opsamlingspapir fra foråret 2019 og i referater fra BLDRs bestyrelsesmøder. De otte landdistrikters ressourcer og behov skulle komme tydeligere til udtryk, og de skulle i højere grad selv håndtere processen gennem forening af kræfterne i BLDR. En kontrakt blev derfor indgået med en ekstern konsulent om gennemførelse af et udviklingsprojekt. Arbejdet indledtes i september 2019, men blev bremset af coronaepidemien. I august 2021 opgav BLDR troen på, at der ville komme et produkt fra den eksterne konsulent.

Resultat 2022
I oktober 2021 udarbejdede BLDR en statusrapport med et mere konkret grundlag for gennemførelse af et udviklingsprojekt. En ny konsulent blev valgt, og denne gang modtog BLDR en projektrapport, der kan anvendes til udvikling af Turisme i landområderne i Billund Kommune.
Resultatet blev forelagt for BLDR i juni 2022. Titlen er Slaugs Herred. Turisme i landdistrikterne. Turisme, brand og vision. Efter forelæggelse for de otte lokalråd blev rapporten i oktober 2022 udsendt til BLDRs samarbejdspartnere og pressen med denne præsentation.

— Næste projekt kommer til at handle om brugen af rapporten.