Turisme 2 (2016-2019)

Nyt turismeprojekt til debat
I foråret 2016 begyndte BLDR påny at diskutere udvikling af turisme, og et udvalg diskuterede mulighederne. Referat af møde 22-08-2016 kan ses her.
Der var fuld enighed om et fælles FUNDAMENT.
BLDRs arbejde med fremme af turisme i Billund Kommunes landdistrikter bygger på disse to grundpiller:

A) Unikke lokalområder. De otte landdistrikter har deres fulde frihed til at udvikle og formidle sig, som de hver især finder rigtigt.
BLDR er forum for udveksling af information og aktiviteter af fælles interesse til fremme af turisme i landdistrikterne.

B) Samarbejde med Billund Erhvervsfremme (BE).
BLDR er landdistrikternes fælles talerør for samarbejde med Billund Kommune og andre fælles samarbejdspartnere om turisme, herunder BE.
Efter behov formidler BLDR samarbejde mellem BE og lokalområdernes udbydere af overnatning, spise steder og oplevelser af enhver art om udvikling af udbydernes forretninger.

Det første ildsjæleværksted
Afholdt 06-12-2016 i Multicenter Sønder Omme.
Dokumenter:
1) Program og oplæg fra LandLab
2) Erhvervschefens oplæg
3) Opsamlingsdokument
4) Lær af andre

Det andet ildsjæleværksted
Blev ikke gennemført som planlagt i 2017, da antallet af tilmeldte var for lille.
BLDR konstaterer, at andre midler skal tages i brug med henblik på udvikling af turisme i landdistrikterne ved siden af megaattraktionerne i Billund by.

Ny indfaldsvinkel
Turisme blev i 2017, 2018 og 2019 behandlet af BLDR med henblik på at finde en en ny indfaldsvinkel til fremme af turisme i landdistrikterne. Information herom kan ses i dette opsamlingspapir fra foråret 2019 og i referaterne fra BLDRs møder.