Offentlige myndigheder og samarbejdsfora

Billund Kommune om landdistrikter – Læs her – og Billund Kommunes landdistriktspolitik – Læs her

Trekantområdet – Læs her
Et formaliseret samarbejde mellem kommunerne Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle om at skabe en ny metropol.

KL / Kommunernes Landsforening – Læs her
De 98 kommuners interesseorganisation arbejder for fastholdelse og udvikling af lokalt demokrati.
Udgiver nyhedsbreve og artikler i Momentum – Læs her

Region Syddanmark viser ikke en synlig politik for landdistrikterne. Emnet var varmt ved strukturreformen i 2005, men under overskriften Det gode liv gik Region Syddanmark siden ind i konkurrencen om at skabe større byer som centre for regional udvikling, hvilket har topprioritet i Den regionale udviklingsstrategi – Læs her.
En ny strategi for 2020-2023 vedtoges 25-05-2020. Begrebet landdistrikt anvendes ikke. Ordet landsby anvendes én gang på side 5.
I den foregående strategi fra 2016 nævntes landdistrikter på siderne 44-45 som områder med potentialer, der kan udnyttes bedre.

Natur- og Erhvervsstyrelsen – Læs her
Landdistriktsprogrammet for 2014-2020 bygger på EUs landdistriktspolitik.
EUs egen præsentation af Rural Development 2014-2020 – Læs her
Wikipedias kortfattede genfortælling af EUs landdistriktspolitik – Læs her

Liv og Land – Læs her – Erhvervsstyrelsens side om landdistrikterne – herunder LAG.
Siden er en videreførelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, som nedlagdes 2015.

Miljø- og Fødevareministeriet – Læs her
Danmarks landdistriktspolitik, har primært fokus på arbejdspladser i landdistrikterne og erhvervsudviklingen i fødevarebranchen, m.m.
Dog er der stigende fokus på natur, dyr og planter – Læs her

Regeringen – Læs her
Præsenterede i 2018 Landsbyerne – nu og i fremtiden fra Udvalget for Levedygtige Landsbyer. Rapporten indgik i forarbejdet til den ny planlov, der med virkning fra 01-01-2019 indførte, at kommuneplaner nu skal indeholde strategisk planlægning for landsbyer. — Selve rapporten kan hentes her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *