Foreninger og institutioner

Landdistrikternes Fællesråd – Læs her – Praktisk ekspert i at samle, dele og kommunikere viden og erfaring til gavn for landdistrikter og områder udenfor de store bysamfund. Er bindeled mellem beslutningstagere og borgere med interesse i stadig udvikling og forbedring af rammevilkår og lokal kultur.

Balance Danmark (navn før december 2018: Danmark på vippen) – Læs her – Arbejder for et land i balance, så alle egne får forholdsmæssigt lige andele i vores fælles rigdom og bidrager så meget som muligt til vores fælles værdiskabelse.

Landsforeningen Landsbyerne i Danmark – Læs her – Har siden 1995 kåret Årets Landsby i Danmark. Støtter samarbejde for bevaring og videreudvikling af landsbysamfundene og disses fysiske, kulturelle og demokratiske muligheder og værdier.

Landsforeningen for Økosamfund – Læs her – En forening af fællesskaber, der med udgangspunkt i dagligliv og praksis virker for bæredygtig omstilling.

Center for Landdistriktsforskning (CLF), Esbjerg – Læs her – Udvikling af viden om bæredygtige landdistrikter, erhvervsliv og levevilkår.

Billund Erhvervsfremme – Erhvervsservice og udviklingsprojekter – Læs her – Navnlig om overnatning og turismeudvikling – Læs her

VisitBillund – Turistinformation om byer, landsbyer, overnatning og meget mere – Læs her

LAG Vejen-Billund – Læs her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *