Vælgermøde 2017

Mandag den 2. oktober 2017 havde BLDR inviteret politikere, kandidater og borgerre til offentligt møde i Bakkehallen om tre emner, der er særligt vigtige for landdistrikterne. 36 politikere og cirka lige så mange borgere sagde ja tak til invitationen.

BLDR havde valgt tre emner, som er vigtige at diskutere med henblik på fremme af landdistrikternes udvikling. De blev præsenteret i korte oplæg af tre oplægsholdere. Efter tur blev de debateret under ledelse af redaktør Andreas Bjerre, JydskeVestkysten. Emnerne var turisme, infrastruktur i Billund Kommune og byfornyelse af landsbyerne.

I BLDR er vi meget tilfredse med aftenen og dens forløb – og vi har forstået, at Bakkehallen ønsker sig nye mikrofoner i julegave. Fremmødet var over al forventning i en tid, hvor der bliver længere mellem vælgermøderne og kandidaternes møde med vælgerne.

Turisme
Ved siden af megaattraktionerne i Billund vokser nye initiativer og virksomheder frem. De lever også af turisterne – uanset om de kommer her på grund af Legoland, Lalandia eller af andre grunde – for eksempel mulighederne for oplevelser i landdistrikterne.
Blandt de fremmødte var der bred enighed om, at udviklingen af turisterhvervet i landdistrikterne skal komme nedefra. Den skal være basret på lokal idéudvikling og handlekraft. Landdistrikterne har imidlertid brug for bedre mur at skille bolden op ad, eller med andre ord: Landdistrikterne har behov for, at Billund Erhvervsfremme og Visitbillund viser større engagement og mere handling i hverdagens praktiske arbejde.
Vi har behov for udvikling af såvel nye turismetyper som digitale løsninger. Der er behov for en handlingsplan, der udarbejdes i et samarbejde mellem landdistrikterne og politikerne i det kommende byråd.

Infrastruktur
Infrastrukturen i Billund Kommune diskuteres med fokus på en række af muligheder udover borgernes private løsninger. Vi har brug for løsninger der også kan anvendes af borgere og tursiter uden egen bil.
Infrastrukturen bør styrkes med flere cykelstier, fleksbusser, kørselsapps og en sløjfebus, som kører rundt i hele kommunen. Der er næppe behov for en stor bus, men der er helt sikkert brug for en fleksibel løsning. Der skal satses på flere og varierede muligheder.

  

Byfornyelse og bysanering
Udviklingen viser, at vi også vil få faldefærdige bygninger i vore landdistrikter. Omfanget vil ikke blive så stort som i visse andre kommuner, men det er en udfordring, som vi skal finde løsninger på.
Da Billund Kommune sidst havde en nedrivningspulje, blev der fjernet 96 huse, som var enten kondemneringsmodne eller tjenlige til nedrivning.
Nu har kommunen afsat én miilion kroner til en pulje, der ikke kun skal anvendes til bysanering. Den skal også finansiere bedre mobildækning og bredbånd. Der er behov for udvikling af nye løsninger.
Vi kan måske finde inspiration i Mors-modellen, som er et kombineret privat og kommunalt ejet selskab.

     

Sådan kan vi arbejde videre
Udviklingen af nye initiativer indenfor både turisme og infrastruktur må gerne ske i et nyt og midlertidigt § 17, stk. 4 udvalg, der i næste valgperiode skaber et nyt grundlag for arbejdet med disse to emner. Landdistriktsrådet vil gerne deltage i et sådant samarbejde.
Bysanering kan med fordel også ske indenfor rammerne af et § 17, stk. 4 udvalg. Også her ser landdistriktsrådet positivt på at være med i et arbejde med politikerne.

  

En tilfreds formand
BLDRs formand, friskoleleder Johan Andersen, åbnede mødet med forhåbninger om et konstruktivt møde. Han blev ikke skuffet.
Da han lukkede mødet, skete det med en varm tak til de fremmødte for en god dialog om emner, som vi forventer at arbejde med i den kommende valgperiode.