Om BLDR

Billund LandDistriktsRåd opstod i forbindelse med kommunalreformen 2006.
BLDRs formål er …

  • at varetage landdistrikternes interesser overfor kommunen, regionen og andre offentlige myndigheder.
  • at inspirere og koordinere tiltag, som fremmer livskvalitet og bosætning i landdistrikterne.
  • at være med til at skabe mulighed for udvikling i de enkelte landsbyer og lokalområder.
  • at initiere fælleskommunale overordnede projekter – gerne i samarbejde med den kommunale projektvejleder.
  • at arbejde for bevaring og udvikling af erhvervsmulighederne i landdistrikterne, herunder landdistriktsturisme.
  • at medvirke til at søge økonomiske ressourcer til landdistrikterne i form af EU-midler, fonde, m.v.
  • at medvirke til udarbejdelse af landdistriktspolitik i samarbejde med Billund Kommune – hvilket i 2015 førte til, at Billund Kommune fik sin første landdistriktspolitik.
  • at sikre en kontinuerlig erfaringsudveksling mellem lokalområderne.
  • at være rådgivende organ for politikerne i Billund Kommune.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *