Mobilitet (2015-2017)

Livet i landdistrikterne fungerer blandt andet ved hjælp af transport på to eller fire hjul.

Uden en, to eller flere private biler i hver hustand fungerer hverdagen som regel ikke. Unge og ældre har imidlertid ikke altid bil. Derfor har de behov for offentlig transport.

Den offentlige bustrafik reduceres imidlertid ret voldsomt i disse år.
I december 2015 lukkede Sydtrafik ruten mellem Billund via Skjoldbjerg til Vejen uden varsel, og Billund Kommune var ikke behjælpelig med forudgående høring om den påtænkte ændring.

Den ny situation for borgerne gav imidlertid politikerne ny opmærksomhed på landdistrikternes forhold. Under overskriften mobilitet indledtes efter nytår en undersøgelse med jagt på nye og smarte transportløsninger. Det førte i april måned 2016 til et samarbejde mellem konsulent  Mona Hvid, Billund Kommune og BLDR om udvikling af nye måder til fremme af offentlig transport og anden mobilitet.

Dokumenter:

  1. Billund Kommunes slutrapport:
    2016-08 BK slutrapport projekt Fremme_af_mobilitet_i_landdistrikterne
  2. Billund Kommunes oplæg til lokalrådene:
    2016-10-11 BK følgebrev til høringsoplæg Mobilitet.
  3. BLDRs høringssvar:
    2017-02-01 Høringssvar om Mobilitet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *