Vorbasse

Vorbasse by ligger ved landevej 469 mellem Grindsted/Hejnsvig i nord og Kolding/Lunderskov/Vejen i syd. Fra nordøst kommer vejen fra Skjoldbjerg, Almstok og Billund by. Fra vest er der veje fra Hovborg og Tofterup.

Vorbasse tilbyder:

  • Dagpleje, vuggestue, børnehave, skole og ungdomsskole med klub.
  • Kulturskole med musik, drama og billedkunst.
  • Fritidscenter med to idrætshaller, svømmehal, motionscenter, bibliotek, mødelokaler, udstillingsfoyer, cafe og et LOFT, hvor de unge kan boltre sig.
  • Et rigt kultur- og foreningsliv.
  • Billige parcelhusgrunde, storparceller og erhvervsgrunde.
  • Gode butikker og et ungt driftigt erhvervsliv med fx kro, manufakturhandel, wellnessklinikker, lægehus og pengeinstitut.
  • Busforbindelser fra Kolding, Vejle, Vejen, Billund og Grindsted.
    Der er forbindelse til gymnasier i Grindsted og Vejen.
  • Usædvanligt smukke naturområder.

Den 1. januar 2019 boede der 1.805 indbyggere i Vorbasse sogn inklusive Fitting og Nebel. Heraf bor ca. 1.284 i Vorbasse by og 521 i det åbne land inklusive Fitting og Nebel.

Vorbasse Krigshavn og det årlige Vorbasse Marked har gjort Vorbasse kendt i hele Danmark.

Fremtid: udviklingsplan 2019-2023 – Læs her

Web: vorbasse.dk – her

Vorbasse Lokalråd: Kontaktdata her

Historie: Vorbasse voksede op omkring kirken i slutningen af 1100-tallet, men den første organiserede bosættelse, der lignede en landsby, lå nord for kirken, hvor der i dag er åben mark. Under udgravningen af et område på cirka en kvadratkilometer har arkæologerne fundet spor efter otte landsbyer, der med et par generationers mellemrum afløste hinanden for at nyttiggøre næringstoffer i jorden omkring husene til nye agre. Den første landsby blev anlagt i jernalderen omkring år 300 f.Kr.
Der har altid været megen færdsel ved Vorbasse. Og hvad mere er: Der har vældet en hellig kilde ved kirkegårdens sydmur. Mange syge har valfartet hertil for at blive kureret. Der opstod et stort kildemarked her, hvilket er forklaringen på, at den oprindelige lille romanske kirke blev udbygget og fik et stort tårn i 1500-tallet. Mange af de mennesker, der kom til kilden, lagde penge i kirken.
Der er tydelige tegn på, at mennesker gennem årtusinder har bosat sig i området, også længe før kirken er rejst. Der findes langdysser og runde gravhøje fra stenalderen tæt på landsbyen. De kan dateres til ca. 2.500 år før vores tidsregning.

 

Vorbasse marked: Landsbyens fremdrift har hvilet på en blanding af ildsjæle og et sammenhold, der nok er historisk betinget af samarbejde om overlevelse. Driften af det årlige marked, der genopstod midt i byen i 1730, har altid krævet en indsats fra mange frivillige. Landsbyens nuværende velstand hviler til dels på det store marked, der siden 1971 er blevet holdt på den nuværende markedsplads (ca. 30 hektar jord) i landsbyens vestlige udkant. Her til strømmer omkring 250.000 besøgende i slutningen af juli. Markedet varer to en halv dag.

Krigshavnen: Den beskedne gadedam midt på hovedgaden, som man ser på fotografier fra 1900 og hen til ca. 1920, blev i slutningen af 1920erne til et pænt lille anlæg. Før den tid var den både oplagsplads for byens handlende og håndværkere, og det sted, hvor man vandede sine kreaturer og heste. Professor Labri, en markedsgøgler i begyndelsen af 1900-tallet, gjorde både dammen og Vorbasse marked landskendte i en af sine vrøvlemonologer, hvor han fortalte, at han var ankommet ’i en undervandsbåd til Vorbasse Krigshavn’. I nogle år stak der endda overdelen af en russisk ubåd op af vandet … siden er den sejlet videre til byens campingplads. Vandet ligger fredeligt hen, en oase for nogle få ænder – og slagskibet ’Labri’.

Infrastruktur: Vorbasse har siden middelalderen været et selvstændigt kirkesogn. Ved kommunalreformen i 1970 blev sognekommunen Vorbasse en del af Billund Kommune i Ribe Amt. Vorbasse og Fitting var 1917-1968 stationsbyer på Troldhedebanen mellem Kolding og Grindsted.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *