Et værktøj til udvikling af turisme

Udvikling af turisme i landdistrikterne har BLDR arbejdet med siden 2014. Resultatet af Projekt 1 viste, at landdistrikterne har et godt grundlag for udvikling af turisme. Turisterne er her allerede. De sover på overnatningssteder på landet og i landsbyerne, men dagtimerne tilbringer de fleste på megaattraktionerne i Billund by. Med andre ord er der grundlag for nye tiltag, der får turisterne til at opholde sig længere i landdistrikterne. — Hvilke udfordringer står vi overfor og hvilke opgaver skal løses?

Disse spørgsmål har vi fået svar på i Projekt 2, som nu er afsluttet med rapporten:
Slaugs Herred. Turisme i landdistrikterne. Identitet, brand og vision.
Om Projekt 2s baggrund kan der læses mere her.