Forfatterarkiv: Holger Folkmann Villumsen

Om Holger Folkmann Villumsen

Udtrådt af BLDR marts 2024.

BLDR årsmøde 2023

BLDR indbyder alle interesserede fra lokalområderne og alle medlemmer af kommunalbestyrelsen i Billund Kommune til årsmøde og temaaften.
Onsdag den 19. april 2023, kl. 19.00-22.00
Sønder Omme Kro, Hovedgaden 1, 7260 Sønder Omme.

Aftenens tema: Frivilligt arbejde omfang og betydning nu og i fremtiden.
Oplæg ved professor Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet.
Bjarne Ibsen har undersøgt, hvor meget borgerne i en række landdistrikter er involveret i aktiviteterne og udviklingen i deres landområde.
Efter oplægget er der dialog om frivillighed i landdistrikterne.

Link til A4-ark om årsmødet findes i pdf-fil her.

Et værktøj til udvikling af turisme

Udvikling af turisme i landdistrikterne har BLDR arbejdet med siden 2014. Resultatet af Projekt 1 viste, at landdistrikterne har et godt grundlag for udvikling af turisme. Turisterne er her allerede. De sover på overnatningssteder på landet og i landsbyerne, men dagtimerne tilbringer de fleste på megaattraktionerne i Billund by. Med andre ord er der grundlag for nye tiltag, der får turisterne til at opholde sig længere i landdistrikterne. — Hvilke udfordringer står vi overfor og hvilke opgaver skal løses?

Disse spørgsmål har vi fået svar på i Projekt 2, som nu er afsluttet med rapporten:
Slaugs Herred. Turisme i landdistrikterne. Identitet, brand og vision.
Om Projekt 2s baggrund kan der læses mere her.

Seniorbofællesskaber og årsmøde

Endelig kunne BLDR igen gennemføre et årsmøde med temaaften om et udvalgt emne, som i år var seniorbofællesskaber i landdistrikterne. Det skete onsdag den 27. april i Mikrohallen i Vesterhede. Et kort resumé af mødet kan læses her. Læsere med appetit på mere kan læse det fulde referat her.

BLDRs årsmøde 2022

Årsmøde 2022 er nu planlagt, corona eller ej — BLDR indbyder hermed alle interesserede fra lokalområderne samt alle medlemmer af kommunalbestyrelsen og medlemmer af Ældrerådet i Billund Kommune til årsmøde
Onsdag den 27. april 2022, kl. 19.00-22.00 i
Mikrohallen i Vesterhede, Egebjerg Landevej 82, 7250 Hejnsvig.

Aftenens tema: Seniorbofællesskaber i landområderne.
Oplæg ved antropolog Max Pedersen, Statens Byggeinstitut samt
arkitekt Trine Mouritsen, Horsens og bygmester Claus Junge, Filskov.

Årsmødet afholdes jf. vedtægterne efter temaoplæggene.
Link til udførlig tekst om såvel tema som årsmøde findes i pdf-fil her.

Velvillige kandidater til kommunalvalget


Debatten under BLDRs vælgermøde i Vorbasse Fritidscenter viste, at kandidaterne til kommunalvalget vil sætte fokus på disse emner i næste byrådsperiode:

 1. Udvikling af turisme i landdistrikterne. Tiltag til gavn for turismen er også til gavn for indbyggerne. Måske nedsættes et §17, stk.4-udvalg, der kun skal arbejde med denne opgave.
 2. Byggemodning af byggegrunde i landsbyerne.
 3. Evaluering af af landdistriktspolitikken fra 2015. Dengang aftaltes blandt andet ansættelse af en landdistriktskoordinator på rådhuset.
 4. Bedre kommunal sagsbehandling af forhold i landdistrikterne for såvel borgere som BLDR. Undgå utallige skift af landdistriktskoordinator.

Ordstyrer var BLDRs formand, Johan Andersen, Filskov. Aftenen indledtes med kandidaternes præsentationer fra panel. I en lille times tid foregik debatten ved kaffeborde. Aftenen afsluttedes med spørgsmål til panelet.
Vælgermødet tiltrak henad ca. 65 tilhørere og 13 kandidater.

 

Årsmøde 2021 og corona

Coronaepidemien medfører også i 2021, at årsmøde ikke afholdes. Årsberetning og -regnskab behandles derfor i stedet på bestyrelsesmødet den 15. april efter de regler, som til begrænsning af epidemien gælder på nævnte dato. Personvalg sker jævnfør BLDRs vedtægter ikke på årsmødet, da BLDRs bestyrelse er sammensat af sendemænd, der er udvalgt af de 8 lokalråd, som står bag BLDR.

BLDR har siden udbruddet af coronaepdemien fungeret under de gældende regler til begrænsning af smitte. Læs mere om vore aktiviteter i referater fra vore møder.

Årsmøde 2020

Det nedenfor annoncerede årsmøde 2020 AFLYSTES på grund af coronavirus.
Næste årsmøde afholdes 2021.

BLDR indbyder hermed alle interesserede fra lokalområderne i Billund Kommune og byrådspolitikere til årsmøde tirsdag den 21. april 2020, kl. 19.00
i Skjoldbjerg-Almstok Medborgerhus, Skjoldbjergvej 52, 6623 Vorbasse

Aftenens program (pdf)

 1. Foredrag v/ konsulent Henrik Willadsen:
  Turismeudvikling i landdistrikterne
  Billund Landdistriktsråd har i løbet af vinteren 2019-2020 udarbejdet landdistrikternes nye strategi for udvikling af turisme på landet. Udviklingsarbejdet er sket i samarbejde med konsulent Henrik Willadsen fra Salling. Han har i gennem mange år været aktiv i udvikling af turisme i landdistrikter. Han har blandt andet arbejdet i Røddingområdet, der har klaret sig særdeles godt efter, at landbrug og møbelindustri ikke længere bærer områdets økonomi.
  Med Henrik Willadsens foredrag offentliggøres BLDRs plan for udvikling af turisme i Billund Kommunes landdistrikter. BLDRs plan forelægges såvel Billund Kommune som de øvrige kommuner i Trekantsamarbejdet.
  Efter foredraget er mulighed for debat.
 2. Årsmødet.
  Dagsorden ifølge vedtægterne – herunder årets beretning.
  Der foretages ikke direkte valg til Landdistriktsrådet på årsmødet.
 3. Lokalrådene orienterer kort om deres arbejde.

BLDR er vært ved en kop kaffe med brød.