Velvillige kandidater til kommunalvalget


Debatten under BLDRs vælgermøde i Vorbasse Fritidscenter viste, at kandidaterne til kommunalvalget vil sætte fokus på disse emner i næste byrådsperiode:

  1. Udvikling af turisme i landdistrikterne. Tiltag til gavn for turismen er også til gavn for indbyggerne. Måske nedsættes et §17, stk.4-udvalg, der kun skal arbejde med denne opgave.
  2. Byggemodning af byggegrunde i landsbyerne.
  3. Evaluering af af landdistriktspolitikken fra 2015. Dengang aftaltes blandt andet ansættelse af en landdistriktskoordinator på rådhuset.
  4. Bedre kommunal sagsbehandling af forhold i landdistrikterne for såvel borgere som BLDR. Undgå utallige skift af landdistriktskoordinator.

Ordstyrer var BLDRs formand, Johan Andersen, Filskov. Aftenen indledtes med kandidaternes præsentationer fra panel. I en lille times tid foregik debatten ved kaffeborde. Aftenen afsluttedes med spørgsmål til panelet.
Vælgermødet tiltrak henad ca. 65 tilhørere og 13 kandidater.