Årsmøde 2020

Det nedenfor annoncerede årsmøde 2020 AFLYSTES på grund af coronavirus.
Næste årsmøde afholdes 2021.

BLDR indbyder hermed alle interesserede fra lokalområderne i Billund Kommune og byrådspolitikere til årsmøde tirsdag den 21. april 2020, kl. 19.00
i Skjoldbjerg-Almstok Medborgerhus, Skjoldbjergvej 52, 6623 Vorbasse

Aftenens program (pdf)

 1. Foredrag v/ konsulent Henrik Willadsen:
  Turismeudvikling i landdistrikterne
  Billund Landdistriktsråd har i løbet af vinteren 2019-2020 udarbejdet landdistrikternes nye strategi for udvikling af turisme på landet. Udviklingsarbejdet er sket i samarbejde med konsulent Henrik Willadsen fra Salling. Han har i gennem mange år været aktiv i udvikling af turisme i landdistrikter. Han har blandt andet arbejdet i Røddingområdet, der har klaret sig særdeles godt efter, at landbrug og møbelindustri ikke længere bærer områdets økonomi.
  Med Henrik Willadsens foredrag offentliggøres BLDRs plan for udvikling af turisme i Billund Kommunes landdistrikter. BLDRs plan forelægges såvel Billund Kommune som de øvrige kommuner i Trekantsamarbejdet.
  Efter foredraget er mulighed for debat.
 2. Årsmødet.
  Dagsorden ifølge vedtægterne – herunder årets beretning.
  Der foretages ikke direkte valg til Landdistriktsrådet på årsmødet.
 3. Lokalrådene orienterer kort om deres arbejde.

BLDR er vært ved en kop kaffe med brød.

Fra årsmødet 2019 i Vesterhede

Årsmødet fandt sted i Vesterhede Mikrohal mandag den 29. april.
Mødet indledtes af Preben Boye Sørensen med et foredrag om en ny idé – tilflytterboliger – og afsluttedes med aktuelle orienteringer fra lokalrådene. Læs mere her.

Formand Johan Andersen

Årsmøde 2019

BLDR indbyder hermed alle interesserede fra lokalområderne i Billund Kommune til årsmøde mandag den 29. april 2019, kl. 19.00
i Vesterhede Mikrohal, Egebjerg Landevej 82, 7250 Hejnsvig

Aftenens program (A4)

 1. Konsulent Preben Boye Jørgensen fortæller om:
  Mulighederne for etablering af lejeboliger på landet.
  Preben Boye Jørgensen har igennem de senere år været aktiv i i arbejdet for at skaffe bedre muligheder for at kunne etablere lejeboliger i landområderne. I den sammenhæng har han også været med til at føre forhandlinger med både kreditinstitutter og ministerier.
  Der bliver mulighed for dialog i forlængelse af indlægget.
 2. Årsmødet.
  Dagsorden ifølge vedtægterne – herunder årets beretning.
  Der foretages ikke direkte valg til Landdistriktsrådet på årsmødet.
 3. Lokalrådene orienterer kort om deres arbejde.

BLDR er vært ved en kop kaffe med brød.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Efter årsmødet 2018

Onsdag den 25. april 2018 afholdtes BLDRs årsmøde, som Hejnsvig denne gang var vært for. Ud over årsmødet bød BLDR på både et foredrag om nye bosætningsmønstre i landdistrikterne v/ landdistriktsforsker Hanne Tanvig og aktuelle orienteringer fra såvel lokalrådene som Billund Kommunes bosætningskoordinator Marianne Witte. Læs mere her.

Årsmøde 2018

BLDR / Billund Landdistriktsråd indbyder hermed alle interesserede
fra lokalområderne i Billund Kommune til

Årsmøde
Onsdag d. 25. april 2018, kl. 19.00,
Hejnsvig Hotel, Bredgade 61, Hejnsvig.

Aftenens program (kan downloades her):

 1. Landdistriktsforsker Hanne Tanvig kommer og fortæller om:
  Bosætningsmønstre under forandring.
  Hanne Tanvig mener, at landsbyerne har gode kort på hænderne, men at vi skal spille dem rigtigt. –
  Hanne Tanvig er tilknyttet Københavns Universitet og har mange års erfaring i bagagen.
 2. Indlæg fra bosætningskoordinator, Marianne Witte, Billund Kommune om den aktuelle bosætning i Billund Kommune.
 3. Årsmødet,
  Dagsorden i følge vedtægterne – herunder årets beretning.
  Der foretages ikke direkte valg til Landdistriktsrådet på mødet.
 4. Orientering fra lokalrådene.
  Om arbejdet i lokalrådene.

BLDR er vært ved en kop kaffe og brød.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Årsmøde 2017

BLDR indbyder hermed alle interesserede
fra lokalområderne i Billund Kommune til årsmøde

Tirsdag, d. 25. april 2017, kl. 19.00
i Teglgårdshallen, Teglgaardsvej 7, Stenderup-Krogager

Aftenens program:

 1. Dagsorden iflg. vedtægterne – herunder årsberetning.
  Der foretages ikke direkte valg til Landdistriktsrådet på mødet.

 1. Bjarne Nielsen, Vestervig giver et indlæg om byfornyelse i landsbyer.
  Bjarne Nielsen har i flere år været med i byfornyelsesprojektet i Vestervig, hvor en lokalt funderet investeringsforening har købt forfaldne huse op i byen med henblik på forskønnelse og udvikling af lokalområdet.

Landdistriktsrådet er vært ved en kop kaffe m. brød.

Link til årsmødereferater – her