Forfatterarkiv: Holger Villumsen

Efter årsmødet 2018

Onsdag den 25. april 2018 afholdtes BLDRs årsmøde, som Hejnsvig denne gang var vært for. Ud over årsmødet bød BLDR på både et foredrag om nye bosætningsmønstre i landdistrikterne v/ landdistriktsforsker Hanne Tanvig og aktuelle orienteringer fra såvel lokalrådene som Billund Kommunes bosætningskoordinator Marianne Witte. Læs mere her.

Årsmøde 2018

BLDR / Billund Landdistriktsråd indbyder hermed alle interesserede
fra lokalområderne i Billund Kommune til

Årsmøde
Onsdag d. 25. april 2018, kl. 19.00,
Hejnsvig Hotel, Bredgade 61, Hejnsvig.

Aftenens program (kan downloades her):

 1. Landdistriktsforsker Hanne Tanvig kommer og fortæller om:
  Bosætningsmønstre under forandring.
  Hanne Tanvig mener, at landsbyerne har gode kort på hænderne, men at vi skal spille dem rigtigt. –
  Hanne Tanvig er tilknyttet Københavns Universitet og har mange års erfaring i bagagen.
 2. Indlæg fra bosætningskoordinator, Marianne Witte, Billund Kommune om den aktuelle bosætning i Billund Kommune.
 3. Årsmødet,
  Dagsorden i følge vedtægterne – herunder årets beretning.
  Der foretages ikke direkte valg til Landdistriktsrådet på mødet.
 4. Orientering fra lokalrådene.
  Om arbejdet i lokalrådene.

BLDR er vært ved en kop kaffe og brød.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Vellykket vælgermøde i Bakkehallen

Mandag den 2. oktober 2017 havde BLDR inviteret politikere, kandidater og borgerre til offentligt møde i Bakkehallen om tre emner, der er særligt vigtige for landdistrikterne. 36 politikere og cirka lige så mange borgere sagde ja tak til invitationen. Læs mere her

Årsmøde 2017

BLDR indbyder hermed alle interesserede
fra lokalområderne i Billund Kommune til årsmøde

Tirsdag, d. 25. april 2017, kl. 19.00
i Teglgårdshallen, Teglgaardsvej 7, Stenderup-Krogager

Aftenens program:

 1. Dagsorden iflg. vedtægterne – herunder årsberetning.
  Der foretages ikke direkte valg til Landdistriktsrådet på mødet.

 1. Bjarne Nielsen, Vestervig giver et indlæg om byfornyelse i landsbyer.
  Bjarne Nielsen har i flere år været med i byfornyelsesprojektet i Vestervig, hvor en lokalt funderet investeringsforening har købt forfaldne huse op i byen med henblik på forskønnelse og udvikling af lokalområdet.

Landdistriktsrådet er vært ved en kop kaffe m. brød.

Link til årsmødereferater – her