Årsmøde 2021 og corona

Coronaepidemien medfører også i 2021, at årsmøde ikke afholdes. Årsberetning og -regnskab behandles derfor i stedet på bestyrelsesmødet den 15. april efter de regler, som til begrænsning af epidemien gælder på nævnte dato. Personvalg sker jævnfør BLDRs vedtægter ikke på årsmødet, da BLDRs bestyrelse er sammensat af sendemænd, der er udvalgt af de 8 lokalråd, som står bag BLDR.

BLDR har siden udbruddet af coronaepdemien fungeret under de gældende regler til begrænsning af smitte. Læs mere om vore aktiviteter i referater fra vore møder.